گزارش گردهمایی سالانه برای تقویت صلح و احترام به حقوق بشر و مبارزه با افراط گرایی

مکان: تالار کنفرانس هوتل صافی لاند مارک

تاریخ: 10 و 11 قوس 1394 

:خلاصه گزارش گردهمایی سالانه برای تقویت صلح و احترام به حقوق بشر و مبارزه با افراط گرایی

گردهمایی سالانه برای تقویت صلح، احترام به حقوق بشر و مبارزه با افراط گرایی مورخ 10 و 11 قوس 1394 مطابق به 1 و 2 دسامبر 2015 ساعت 9:00 صبح تا 4:00 بعد از ظهر به مدت دو روز در تالار کنفرانس هوتل صافی لاند مارک با اشتراک بیش از 60 تن به موفقیت به اتمام رسید. در این گردهمایی محترم جناب تاج الدین انشوری (سفیر کشور اندونیزیا مقیم کابل)، محترم جناب دوکتور اسعد سید علی ( رئیس نهضة العلمای اندونیزیا)، محترم جناب نظر الدین (    اسبق معین وزارت اوقاف اندونیزیا)، محترم جناب فیض محمد عثمانی (وزیر حج، ارشاد و اوقاف ج.ا.ا)، نماینده های ولایتی نهضة العلمای افغانستان و اعضای رهبری نهضة العلما اشتراک ورزیده بودند.

:شرح گزارش

گردهمایی سالانه برای تقویت صلح، احترام به حقوق بشر و مبارزه با افراط گرایی ساعت 9:00 صبح روز سه شنبه مورخ 1 دسامبر 2015 مطابق به 10 قوس 1394 برای مدت دو روز در تالار کنفرانس هوتل صافی لاند مارک برگزار گردید. . برنامه درآغاز با راجستریشن آغاز گردید، حاضری گردهمایی نیزتوسط اشتراک کنندگان امضاء شد. به اشتراک کنندگان بیک قرطاسیه که حاوی کتاب دعوتگر، بروشور، قلم، کتابچه بود توزیع گردید.  بعدازخوش آمدید به مهمانان گردهمایی با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید توسط مولوی صاحب سید صلاح الدین هاشمی عضو نهضة العلما آغازگردید، بعداً سرودملی افغانستان و کشور اندونیزیا پخش گردید. طبق اجندا بیانیه خوش آمدید و خیر مقدم توسط مولوی صاحب عزیز الرحمن صدیقی اسبق رئیس نهضة العلمای افغانستان ارایه شد، در بیانیه شان بعد از سلام و خوش آمدید به اشتراک کننده گان گردهمایی چنین گفتند: من خرسندم ازینکه این گردهمایی تحت عنوان تقویت صلح و احترام به حقوق بشر و مبارزه با افراط گرایی نام گذاری گردیده است، دعا کنید و از خداوند بخواهید تا صلح دایمی و امنیت به فضل و کرم شان در سرتاسر افغانستان برقرار گردد. در افغانستان احزاب و سیاستمداران رقابت های منفی میکنند و هیچگونه حرکتی را تحمل نمیتوانند، مبارزه با افراط گرایی قربانی میخواهد نهضة العلما نیز قربانی میدهد، نهضة العلما بخاطر همین در افغانستان تهداب گذاری شده است و مشتمل به علمای جید و با فهم میباشد تا با افراط گرایی مبارزه نمایند متعاقباً طبق اجندا جناب دوکتور فضل الغنی کاکر اهداف و مقاصد کنفرانس را برای مشارکین گردهمایی قرار ذیل ارایه نمودند:

هدف کنفرانس: گردهمایی سالانه برای تقویت صلح و احترام به حقوق بشر و مبارزه با افراط گرایی

و مقاصد آن در چهار نکته خلاص نمودند

1- تجدید تعهد برادران اعضای نهضة العلمای افغانستان یکبار دیگر برای تحقق اصول پنجگانه نهضت

الف: التوسط
ب: العدالة
ج: التوازن
د: التسامح
هـ: المشارکة

2- جستجوی راه های تقویت و گسترش بیشتر اندیشه  نهضة العلمای افغانستان در سراسر کشور

3- جستجوی راه های بیرون رفت و آماده ساختن ذهنیت عامه برای مقابله با وضع ناگوار جوامع اسلامی بالخصوص افغانستان

4- اختیار روش های مؤثر و مفید دعوت اسلامی و پیاده ساختن آن در ساحات کاری همۀ اعضا

بعداً جناب محترم آقای انشوری تاج الدین بیانیه خویش را ارایه نمودند: در نخست سلام و خوش آمدید به تمام اشتراک کننده گان تقدیم نمودند و  سپاس گذاری از حضور ذات اقدس الهی برای اینکه مرحمت نمودند و فرصت این را در این صبح زیبا فراهم نمودند تا در گردهمایی سالانه نهضة العلمای افغانستان اشتراک ورزیم من میخواهم که تمنیات والای خود را با سپاس و امتنان خدمت شما تقدیم بدارم و این نشست را یک وسیله و ذریعۀ برای تقویت دوستی بین دو ملت (افغانستان و اندونیزیا) در آینده میدانم همچنان من سپاس و تمنیات خاص خود را در حضور دوکتور اسعد سید علی و جناب محترم نظرالدین معین سابقه وزارت حج ارشاد و اوقاف آن کشور برای اینکه در اینجا حضور یافتند نماینگر این است که شما با نهضة العلمای افغانستان و مردم افغانستان محبت خاص دارید و از موسسه تعلیمی و انکشاف ظرفیتهای نور برای ترتیب این کنفرانس تشکری و اظهار سپاس نمودند، علما دو رول اساسی و بنیادی دارند نقش اول این است که مردم را رهنمایی بکنند تا یک مسلمان خوب باشند مردم باید تعقیب بکنند آنچه را که الله (ج) در قرآنکریم برای ما رهنمایی نموده است و همچنان اطاعت کنند از آنچه که پیامبر گرامی (ص) در احادیث خود بیان داشته است در این صورت واقعاً نقش علما خیلی ها مهم و ارزنده است تا پلی بین خداوند و بین مردم را قایم و استوار بسازد که این را حبل الله میگویند نقش اساسی دوم این است که علما مردم را رهنمایی کنند، مردم را دعوت کنند تا همدیگر پذیر باشند، تسامح داشته باشند و مردم دیگر را بپذیرند به حقوق انسان و حقوق بشر احترام قایل شوند تا در صلح و صفا زندگی کنند و این آنچیزی است که قرآن آن را حبل من الناس میگوید، علمای حقیقی و علمای خوب کسانی اند که صلح و آشتی را برای استقرار و امنیت تشویق نمایند زیرا بدون صلح و امنیت نمیتوانیم زندگی عادی خویش را پیش ببریم بدون صلح نمیتوانیم حتی به مسجد برویم بدون صلح حکومت ما نمیتواند برای پیشرفت و ترقی کشور کاری نماید و یا برای پیشرفت اقتصادی گامی بردارد و چیزی که تأثیرات ناگواری در زندگی انسان ها خواهد داشت، پیامبر گرامی (ص) مسلمانان را بین خود خواهر و برادر خوانده است و امر نموده است تا یکدیگر خویش را نکشند ولی امروز در کشور خود و امثال آن کشور های دیگر اسلامی مانند عراق، سوریه، یمن، لیبیا و کشور های دیگر افریقایی شاهد هستیم که مسلمان برادر مسلمان و خواهر مسلمان را میکشد و در حالیکه صدای الله اکبر را بلند میکنند چی میگویید آیا این است مسلمان درست؟ آیا این است مسلمان درست؟ ، وقتی این حالات را ما مشاهده میکنیم آیا فکر نمیکنید که غیر مسلمین بر مسلمانان نخواهد خندید که نگاه کنید که مسلمانان چطور یکدیگر خود را میکشند چطور خانه های خود را و کشور خود را خراب میکنند آیا این حالت را ما خواهیم پذیرفت منحیث یک مسلمان؟، بنابر این است که منحیث علمای حقیقی ما باید برای مردم در جوامع خود در محلات خود چنین  توصیه کنیم که نباید کارهای بد را انجام دهند نباید سبب آزار و اذیت برای برادران و خواهران خود باشیم ما باید به حقوق بشر برای اینکه زندگی خوبتر و بهتر داشته باشیم احترام کنیم موضوع دیگر موضوع افراط گرایی است البته منحیث علما باید به مردم تعلیم بدهیم که افراط گرایی دین نیست و تعلیمات دین نیست، تفکر دینی نیست، افراط گرایی ضد دین است زیرا در افراط گرایی خوف و ترس گسترش پیدا میکند و این مردم اسلام را بحیث یک سپهر استفاده میکنند اسلام را از نامش برای افراط گرایی استفاده میکنند غیر مسلمین اینچنین انسانها را قهرمان به ما معرفی میکند این افراط گرایان را قهرمان جلو میدهند که در حقیقت اینها اسلام را منحیث یک لفافه استفاده میکنند در حقیقت اینها دشمنان اسلام هستند زیرا اینها اسلام را برای منافع شخصی و ذاتی خود تخریب کرده اند، اندونیزیا یک کشور متعددالفرهنگی است اقوام مختلف در این کشور زندگی میکنند اینها معتقد به ادیان مختلف هستند اسلام، مسیحیت، هندویزم و بودیزم ولی مسلمین اکثریت این نفوس است  تقریباً 80 الی 90 فیصد نفوس این کشور را تشکیل میدهند یکی از نهاد های بزرگ در کشور اندونیزیا نهضة العلما در انونیزی است که البته جناب دوکتور اسعد سید علی معین منشی سابق نهضة العلما و همچنان پروفیسور نظر الدین عمر منحیث معین سابق وزارت حج ارشاد و اوقاف اینجا به نمایندگی آنها تشریف دارند امیدوارم تا از صحبت های این دو شخص در رابطه به افراط گرایی و احترام به حقوق بشر و تقویت صلح بیشتر از تجارب اینها مستفید شوید و نیز گفتند اندونیزیا متعهد است برای صلح و امنیت تا افغانستان را در بخش ظرفیت سازی مساعدت کند، ارتباط بین اندونیزیا و افغانستان تقریباً شصت سال طول دارد در طول این شصت سال ما با حکومت های مختلف روابط خویش را داشتیم و همچنان روابط ما با مردم افغانستان اساساً دولت ما با دولت شما و مردم ما با مردم شما رابطه دیرینه دارد در اخیر امیدوار هستم انشاءالله که این رابطه بین ما بیشتر استوار باشد در آینده و در اخیر تشکری نمودند.

بعد از صحبت های محترم جناب انشوری تاج الدین وقفه چای و عکس دسته جمعی گرفته شد.

بعد از وقفه چای جناب محترم دکتور اسعد سید علی روی موضوع افراط گرایی در جوامع اسلامی  و تاثیرات آن، و  اینکه چطور آن را مهار نماییم صحبت نمودند. ایشان هدف سفر خود را تقویت رابطه بین علمای افغانستان و اندونیزیا گفتند و نیز  یاد آور شدند که پدیده افراط گرایی تنها بین مسلمانان نیست بلکه افراط گرایی بین ادیان و تبعه ادیان دیگر و حتی گروه های سیاسی سیکولر نیز رخ میدهد افراط گرایی سبب تغیر جذری در نظام اجتماعی یک ملت می باشد گرچه هر تغیر جذری در ذات خودش چیز منفی نیست ، وقتی در تاریخ اسلام نگاه بکنیم افراط گرایی فکری و عملی در وقتی ظهور کرد و به میان آمد که هنوز هم دعوت اسلامی در مراحل ابتدایی اش بود مثل اینکه جامعه خوارج در قرن اول هجری ظهور کردند و به تعقیب آن در چهار قرن بعد یک جماعت بنام حشاشین در جهان اسلام به میان آمد و افراط گرایی در نتیجه وضع سیاسی کشورها به میان میاید وقتی نزاع ها در یک جامعه طولانی شود اینجا آشیانه خوبی برای افراط گرایی میشود زیرا که جنگ ها و تشنجات طویل المدت در منطقه سبب میشود تا اقتصاد، تعلیم، فرهنگ و حتی جرایم را در همان نقطه بیشتر بسازد و متضرر بسازد و هر کشوری که اینچنین وضعیت را داشته باشد حتماً از جمله کشور های عقب مانده می باشد، زیرا گروه های سیاسی در یک دولت وقتی با حرکت افراطی حرکت می کند گروپ افراطی در کشور همجوار دخیل میشود که اینجاست کشمکش از یک کشور به کشور دیگر سرایت میکند زیراکه آن گروه افراط گرایی که در کشور همجوار است به اساس روابط فکری و عقیدتی که با کشور همجوار خود دارند دست به کار میشوند و سبب میشود تا آنجا تشنج و مشکلات بیشتر شود، ضرر بزرگ دیگری که ما در افراط گرایی آنرا مینگریم این است که هر گاه کشمکش افراطی بین مسلمانها ادامه پیدا بکند اثر منفی آن جلوگیری دعوت اسلامی در کشورهای غیر اسلامی میشود زیرا اسلام یک دین سخت دل و دشمن صلح معرفی میشود چیزیکه سبب میشود ملت های غیر اسلامی بیشتر از اسلام فاصله بگیرند، علما لازم است تا دست بسته ایستاد نشوند و احوال مسلمانها را در این حالت نگذارند تا بیشتر به طرف اسفل بروند. و من امیدوار هستم که این جمعیت نهضة العلمای افغانستان قدرت هایی را انشالله در آینده داشته باشند که تاثیرات خود را بالای کشور های همجوار نیز باشد و ایجاد این نهضة را یکبار دیگر تبریک گفته و به صحبت های خود پایان دادند.

بعداً جناب محترم فیض محمد عثمانی وزیر حج ارشاد و اوقاف جمهوری اسلامی افغانستان روی موضوع نقش علما در اتحاد امت ضرورت مبرم است صحبت نمودند، در نخست برگزاری اینچنین نشست ها را جهت ریشه یابی مشکلات مفید و مهم دانسته مخصوصاً در کشور عزیز ما افغانستان که شاید بیشتر از هر کشور دیگر از دهه ها به این طرف به نام های مختلف و به بهانه های مختلف هموطنان ما به قتل میرسند، مهاجر میشوند، آواره میشوند و هر روز با تشویش با اضتراب و با یک تصویر مبهم مواجه میشوند برگزاری این نشست ها برای ما بسیار مهم است، من خوشحال هستم که نهضة العلمای افغانستان بالای پنج محور و پنج شعاری که ذکر شده و شما از آن آگاهید کار میکنند و بدون شک یکی از مهترین نیاز های ما در کشور است ، پنج شعاری که میانه رویی، عدالت اجتماعی، توازن، همدیگر پذیری و مشارکت این خودش عصاره یی از اسباب و عوامل اتحاد بین مردم است، بررسی ها نشان میدهد که هفتاد الی هشتاد فیصد مردم ما علما را موثق ترین و قابل اعتمادترین منبع خبری میدانند و نقش علما را در افغانستان در تمام عرصه ها مهم و برازنده میدانند روی این اساس موضع گیری علما در تأمین صلح و تقویت و مورال دهی به نیرو های امنیتی و به اقشار مختلف در جامعه و موضع گیری علما در کاهش دادن شایعه پراکنی ها و موضع گیری علما در رفاه و پیشرفت کشور بسیار مهم است و از علماییکه تحصیلات عالی دارند و از علماییکه سفرهای خارجی دارند و از علماییکه مطالعات گسترده در موارد دینی دارند و از علماییکه با عشق صحبت میکنند و از علماییکه وطن خود را دوست دارند از علماییکه هموطنان شان را دوست دارند، امروز ایجاب میکند که بیشتر از پیش فعالیت کنیم و آرام ننشینیم و در اینطور شرایط حساس که به نام ها و بهانه های مختلف و متأسفانه با بیرقی که در آنجا کلمه توحید نوشته شده انسان کشته میشود اطفال چند ماهه کشته میشود در اینچنین شرایط موجب میشود تا که ما بسیج شوییم در کنار مردم بایستیم و جوانانی را که امکان رفتن شان به سوی افراط گرایست ما دست آنها را بگیریم و دست شفقت را بروی شان بکشیم و در اخیر از جناب سفیر اندونیزیا تشکری نمودند که نمونه و سر مشق برای سفیران کشورهای دیگر باشند و در اخیر برنامه از طرف نهضة العلمای افغانستان برایشان عضویت افتخاری نیز تفویض گردید.

متعاقباً چهار گروپ تشکیل گردیدند تا بشکل گروپی بالای موضوعات کار نمایند:

(گروپ اول: اصول پنجگانه نهضة العلمای افغانستان (چطور نهضة العلمای افغانستان تقویت شود

 • :میانه روی

شکستن مرزهای قومی، لسانی، نژادی، منطقوی و مذهبی و غیره ، تفهیم معنی درست میانه روی به فرهنگ اصیل مردم افغانستان و مبارزه علیه افراط و تفریط.

 • :عدالت اجتماعی

فهم درست ااز عدالت، باور و اعتماد بر افکار عامه، سپردن کار به اهل آن

 • :توازن

تفهیم درست معنی مساوات و تطبیق آن در جامعۀ اسلامی و در نظر رفتن احترام متقابل، احیای اخوت اسلامی در جامعه

 • :تسامح

(تطبیق تحمل و یک دیگر پذیری در روشنی قرآن و حدیث و مطالعه سیرة انبیاء علیه السلام و صحابه کرام (رض

 • :مشارکت

احترام گذاشتن به آراء و نظریات دیگران، استعداد پروری در جامعه و شایسته سالاری

:پیشنهادات

 • عدم وابستگی سیاسی نهضة العلما به گروه های سیاسی در جامعه
 • نشست اعضای نهضة العلما افغانستان در هر ماه یکبار در مرکز شهر کابل
 • تدویر ورکشاپ ها در سطح ولایات کشور و ولسوالی ها
 • سپردن وظیفه به اعضاء کمیته و ارزیابی آن وقتاً فوقتاً
 • ایجاد نهاد خیریه نهضة العلمای افغانستان

گروپ دوم: روش های موثر دعوت علما در افغانستان برای ساختن یک جامعه بهتر

 • ادع الی سبیل ربک بالحکمة و الموعظة الحسنه – لن یصلح اخر هذاه لامة الابما صلح اولها (امام مالک)
 • حکمت: یسرا ولاتعسرا وبشرا ولاتتقرا. الحدیث
 • شجاعت
 • دیانت
 • اخلاق
 • صبر
 • عمل
 • عاری د تعصب څخه وی او افراط او تفریط څخه
 • عاری د طمع څخه – استغنا ولری
 • قناعت: اذا اعطوا الحق قبلوها و اذا سئلوا بذلوها
 • اخلاص
 • امانت
 • اختلاف: باید علما خپلو تر منځ اتحاد ولری

گروپ سوم: قوت علما برای نشر فرهنگ صلح

 • دا چی علما مقتدیان د دین په ټولنه کی دی ټول خلک یی د تاثیر لاندی دی، پدی کار سره د صلحی فرهنګ قوت اخلی
 • حمایت و اطاعت اهل مسجد له علماوو
 • اتحاد نظر او اتحاد صف د علماوو، دا هم د صلحی فرهنګ ته قوت ورکوی

:چالشونه چی د صلح د فرهنګ د نشر مانع دی

 • له علماو هر اړخیز حمایت لکه اعتماد حاصلول، امن ورکول، دفاع کول، اقتصادی وضعیت ښه کول دی مواردو ته دولت او خیر په موسساتو توجه نده کړی

:د حل لاری 

 • د چالشونو مخنوی او څانګری توجه کول
 • د علماو اتحاد صف او اتحاد نظر لپاره واحد مرکز سوق اداری او واحده برنامه لرل
 • د علماو ظرفیت جوړونه او سیاحتونه تر څو تجارب کی قوی شی
 • د علماو اقنصادی ژوندانه ته توجه ترڅو د منفیګرایانو له تاثیراتو ووځی چی اود علماو څخه سیاسی، مدنی او اقتصادی حمایت کول

گروپ چهارم: نکات ضعف و چلش های که علما به آن مواجه اند و راه حل آن

نکات ضعف:

 • موجودیت اختلافات سلیقوی و مذهبی میان علما
 • عدم هماهنگی میان علما در مسائل عمده کشور
 • نبود مراکز علمی و تحقیقی برای علما در سطح کشور
 • تهدیدات سیاسی
 • نبود اقتصاد کافی
 • نبود احترام متقابل میان علما
 • عدم دسترسی علما به مطبوعات
 • استفاده سوء از مقام علما
 • عدم توجه دولت مردان به مقام علما

راه حل

 • اتفاق وحدت میان علما
 • هماهنگ ساختن مسایل فروعی میان علما
 • ایجاد مراکز علمی و تحقیق برای علما
 • تامین امنیت علما
 • ایجاد شغل و توجه به علما
 • احترام متقابل
 • دسترسی علما به مطبوعات
 • احترام به مقام علما
 • توجه دولت نسبت به علما

و بعد از کارهای گروپی نماینده گان گروپ ها فعالیت های خویش را تقدیم نمودند.

و در اخیر روز اول ارزیابی صورت گرفت و بعداً دعاییه ختم روز اول کنفرانس توسط جناب هدایت الله مصمم قرائت گردید.

روز دوم مورخ 11 قوس 1394 هـ ش مطابق به 2 دسامبر 2015 کنفرانس با تلاوت چندی از کلام الله مجید توسط قاری صاحب مرتضی آغاز گردید و بعداً نعت زیبایی توسط محترم مولوی محمد احسان صیقل بخوانش گرفته شد و بعداً محترم نثار احمد کاکر مروری مختصر از روز اول را یاد آور شدند

بعداً داکتر نظر الدین در رابطه به چطور صلح را در مناطق پر تشنج  جوامع اسلامی تقویت نماییم صحبت نمودند مقاله ایشان به زبان انگلیسی و عربی قرار ذیل :است

Why Named “Islam

 • إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ
 • The Religion before Allah is Islam (Q.S. Ali ‘Imran/3:19).
 • وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ
 • If anyone desires a religion other than Islam (submission to Allah)418, never will it be accepted of him; and in the Hereafter He will be in the ranks of those who have lost (All spiritual good). (Q.S. Ali Imran/3:85)
 • سلم – يسلم – سلام = safe or peace
 • أسلم – يسلم – إسلام = bring peace, salvation
 • إستسلم – يستسلم – إستسلام = perfect salvation
 • السلام :  values without norm
 • الأسلام     : Values and norm
 • الأستسلام : Perfect values and norm
 • Radical groups would to change الأسلام to be الأستسلام (We are only humankind, not angels).
 • Libral groups would to change الأسلام to be السلام (From theomorfism to anthropocentrism)
 • الْإِسْلَامُ : التوسط, العدل، التوازن، التسامح، المشاركة

Respected to the Human Right

 • وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي ءَادَمَ
 • We have honoured the sons of Adam. (Q.S. Al-Isra’/17:70).
 • مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا
 • If anyone slew a person – unless it be for murder or for spreading mischief in the land – it would be as if he slew the whole people: and if any one saved a life, it would be as if he saved the life of the whole people. (Q.S. al-Maidah/5:32).
 • وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ
 • And make not your own hands contribute to (your) destruction (Q.S. al-Baqarah/2:195).
 • …وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا…. 4x
 • ….وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ…. 4x
 • الجهاد: جهاد + إجتهاد + مجاهدة
 • لاجهاد إلا الإجتهاد والمجاهدة

No Compulsion

 • لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ
 • Let there be no compulsion in religion (Q.S. al-Baqarah/2:256).
 • إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ
 • It is true thou wilt not be able to guide every one whom thou lovest; but Allah guides those whom He will and He knows best those who receive guidance. (Q.S. al-Qashash/28:56).
 • وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ
 • If it had been thy Lord’s Will, they would all have believed, all who are on earth! Wilt thou then compel mankind, against their will, to believe! (Q.S. Yunus/10:99).
 • Hadis regarding Usamah ibn Zaid….
 • نحن نحكم بالظواهر والله يتولى السرائر

Supporting Bratherhood

 • إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ
 • The Believers are but a single Brotherhood: so make peace and reconciliation between your two (contending) brothers. (Q.S. al-Hujurat/49:10).
 • قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ
 • Say: “O People of the Book! come to common terms as between us and you. (Q.S. Ali ‘Imran/3:64).
 • لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ
 • Enter not all by one gate: enter ye by different gates. (Q.S. Yusuf/12:67).

Islam Nahdhatul ‘Ulama:

 1. Dniyyah (religious minded)
 2. Kaffah (holistic)
 3. Irshadiyyah (da’wah oriented)
 4. Istijabiyyah (Responsiveness)
 5. Hurriyyah (independent)
 6. Ta’awwuniyyah (to gathernes)
 7. Ukhuwwah: Islamiyyah, Wathaniyyah, Bashariyyah)
 8. Shuriyyah (dialog)
 9. 9.   Tasamuh (tolerance)
 10. 10. Tawazun (balancing)
 11. 11. I’tidal (trust, rightness)
 12. 12. Musawa (egaliter)
 13. 13. Ishlah (reformist, future oriented)
 14. 14. Ibtikar (innovative)
 15. 15. Tahadhdhuri (humble, humanity)
 16. 16. Tamaddun (civilize)
 17. 17. Aulawiyyah (sense of priority)
 18. 18. Tathawwur (dynamicle)
 19. 19. Qudwah (pioneer)

صَلَوَاتْ  بَدَرِيَّةْ

صَلاَةُ اللهِ سَلاَمُ اللهِ               عَلَى طَــهَ رَسُوْلِ اللهِ

صَلاَةُ اللهِ سَلاَمُ اللهِ               عَلَى يَـسٍ حَبِيْبِ اللهِ

تَـوَسَّلْنَـا بِـبِـسْمِ اللهِ              وَبِاْلهَـادِيْ رَسُـوْلِ اللهِ

وَكُـــلِّ مُجَـاهِـدٍ لِلَّهِ               بِأَهْـلِ اْلبَـدْرِ يَا اللهُ

إِلَـهِـيْ سَلِّـمِ اْلأُمّـَةِ               مِنَ اْلآفَـاتِ وَالنِّـقْـمَـةِ

وَمِنْ هَـمٍّ وَمِنْ غُمَّةٍ                          بِأَهْــلِ اْلبَدْرِ يَا اللهُ

متعاقباً مشارکین سوالاتی را از جناب محترم داکتر اسعد سید علی و محترم نظر الدین داشتند، جناب مولوی صاحب فضل الحسین توصلی سوال خود را چنین ارایه نمودند: آیا مطلق وسطیت را قبول کنیم یا مشروط؟

جناب محترم نظر الدین به جواب سوال این چنین پاسخ دادند: مقصد ما از اسلام وسطیت اسلامی است که در ان نه افراط و نه تفریطی باشد یعنی بین رادیکال و لیبرال مقصود شان همین است و در رابطه به آیه کریمه یی که اشداء الا الکفار تنها به این معنی نیست که گردنش را ببرد مطلب آن این است که استراتیژی مسلمانان باید استراتیژی بسیار قویی باشد و کفر هم انواع و اقسام خود را دارد که قرآنکریم کفر را 9 قسم معرفی کرده است که از مشرک گرفته تا ظالم و کاذب و غیر شاکر نعمت خدا، غیر مسلمان، منافقین و غیره … و البته موقف مسلمان در مقابل این مردم باید موقف استوار و قویی باشد که این در تصادم البته با وسطیت اسلام نیست.

بعداً جناب دکتور محمد ایاز نیازی سوال خویش را مطرح نمودند: اسباب و علل این افراط گرایی باید واضح شود و نظر اینها چی است مثلاً مقاومت مردم فلسطین در برابر اسرائیل این هم افراط گرا هستند یا مسلمانانی که انتخابات را در مصر بردند و حکومتی را ساختند و با انتخابات دیموکراتیک آمدند آیا اینها هم افراط گرا بودند و مستحق این بودند که بروند در زندان بنشینند؟

در جواب جناب محترم نظر الدین چنین گفتند: بنابر رای یک تن از علمای شان حسب مطالعات شان برآورده اند و یک آیه یی را نیز اشاره نمودند )لَئِن شکرتم لأزیدنکم و لئن  کفرتم ان عذابی لشدید( ، بیشتر به طرف لفظیات رفتند و از لفظیات اینها تقسیم خویش را پیدا کردند.

متعاقاً  مولوی صاحب تاج الدین (نماینده نهضة العلما در ولایت بدخشان) ، مولانا صاحب شمس الرحمن فروتن، مولوی صاحب اسرار الله همیم (نماینده نهضة العلما در ننگرهار) و جناب عبدالستار حیات و جناب دکتور محمد ایاز نیازی در پنل تشریف آوردند، در نخست دکتور نیازی روی موضوع نقش علما بالخصوص در افغانستان برای تقویت وحدت بین جوامع اسلامی از دید علمای دین صحبت نمودند: نقش علما در افغانستان نقش کلیدی است به همین لحاظ است که تمام تلاش ها در زیر هر عنوانی برابر است که حقوق بشر، حقوق زن باشد تمام ناکامی های نهاد ها بر میگردد به یک نقطه، دور بودن از آدرس علما در افغانستان تا علمای افغانستان جهاد را اعلان نکردند هیچ کس از جای خود تکان نخورد وقتیکه از منابر جهاد اعلان شد همه الله اکبر گویان خیستند امروز هم علمای افغانستان اگر نقش خود را در شرایط کنونی که نهضة العلمای افغانستان را یک گام بسیار مهم و موثر میدانم و برای نهضتیان این نهاد را تبریک گفتند و به صحبهای خویش پایان دادند.

بعداً جناب مولانا شمس الرحمن فروتن روی موضوع فتاوی پراگنده غیر از مرجع معتبر چی تأثیرات بر نظام جوامع اسلامی داشته صحبت نمودند: یکی فتوا است و یکی افتا طوریکه به شما علمای کرام واضح است افتا از باب افعال است وقتیکه یک شخص سوال دینی برایش پیدا میشود و او میخواهد در موارد دینی سوال خود را حل بکند مراجعه میکند به یک شخص و او شخص وقتی سوال اش را میشنود دقیقاً دوباره مراجعه میکند به کتابهای که درباره افتا نوشته شده و به کدام گونه آیا فتوا را به گونه کتبی خواسته یا شفاهی همین فتوا را که میدهد همین رفتن به پیش مفتی را و جواب خود را در روشنی قرآن و حدیث و اقوال مجتهدین گرفتن همین را افتا  میگویند بعداً جناب مولوی صاحب تاج الدین روی موضوع صلح از دیدگاه اسلام صحبت نمودند : شکی نیست که در دین اسلام تمامی عوامل و تمامی اسبابی که باعث تشنج باعث اختلاف، باعث تفرقه افگنی ها در جامعه اسلامی میشود همه آن موارد را مسدود میکند به همین اساس یکی از علل تفرقه جویی و یا هم جنگ و نزاع سمت گرایی و یا جغرافیه شناسایی است دین به عنوان پیام جهانی بودنش مرزی را نمیشناسد و هیچ کسی را به سمت و کشور و جغرافیه مخصوص نمیداند.

متعاقباً جناب مولوی صاحب اسرار الله همیم روی موضوع چطور نسل ها و جوانان آینده را مسلمان های خوبتر تربیه کنیم صحبت نمودند و به تعقیب وی جناب عبدالستار حیات روی موضوع نقش علما در افغانستان برای تقویت وحدت بین جوامع اسلامی از دید روشنفکران امت صحبت نمودند.

 و بعداً صحبتها و گزارشهای نماینده های ولایتی نهضة العلما طبق اجندا گزارشات خویش را ارایه نمودند.

 • آقای نثار احمد (ننگرهار)
 • مولوی صاحب جلال الدین حقانی (هرات)
 • مولوی صاحب امان الدین (بدخشان)
 • مولوی صاحب سید علی شاه (لغمان)
 • مولوی صاحب خواجه الدین ( پکتیا)
 • مولوی صاحب محمد سرور توحیدی ( غزنی)
 • مولوی صاحب عبدالرحمن الله یار (کنر)
 • مولوی صاحب محمد ایاز ترنک (زابل)
 • داکتر صاحب محمد سلیمان نثاری (کابل)
 • مولوی صاحب هدایت الله مصمم (لوگر)

ضمناً  کمیته یی تشکیل گردید تا برای انتخاب رهبری جدید نهضة العلما انتخابات شفافی را برگزار نمایند و سه نفر برای رهبری نهضت کاندید گردیدند (1- مولوی صاحب عزیز الرحمن صدیقی، 2- مولوی صاحب سید صلاح الدین هاشمی، 3- مولوی صاحب احمد نور واقف) بعداً برای تمام اشتراک کننده گان کنفرانس کارت انتخابات توسط کمیته تعین شده توزیع گردید و بعد از جمع آوری شمارش کارت ها صورت گرفت مولوی صاحب سید صلاح الدین هاشمی با گرفتن اکثریت آرا برای مدت یک سال بحیث رئیس نهضة العلما برنده اعلان شد.

.کنفرانس رسماً با قرائت قطعنامه توسط خواجه محمد نعیم قادری پایان یافت

قطع نامه پایانی کنفرانس سالانه نهضت العلماء افغانستان

کنفرانس سالانه نهضت العلماء افغانستان که تحت عنوان تقویت صلح، احترام به حقوق بشر و مبارزه با افراط گرایی به تاریخ ۱۰ و ۱۱ قوس ۱۳۹۴ خورشیدی برای دور روز در شهر کابل تدویر یافته بود، با درنظرداشت اوضاع و احوال جاری کشور و جهان اسلام و با توجه به مباحث مطرح شده در جریان کنفرانس مذکور، با صدور قطع نامه ذیل به پایان رسید.

موادات قطع نامه

اول : نهضت العلماء افغانستان یک نهاد کاملاً غیر سیاسی، غیر انتقاعی و مبنی بر ارزش های دینی و ملی می باشد، که هدف اساسی آن تنویر اذهان عامه به ویژه نسل جوان کشور در رابطه به دفاع از ارزش های دینی و ملی و سهم گیری کامل در پروسه تأمین امنیت و دفاع از تمامیت ارضی کشور می باشد.

دوم : نهضت العلماء از تلاش های شبا روزی و جانفشانی و قربانی های دلیرانه نیرو های امنیتی کشور تقدیر نموده و خود را ملزم به حمایت همه جانبه از آن ها می داند.

سوم: نهضت العلماء هر نوع اعمال دهشت افگنی را به شدت محکوم نموده و علیه هر نوع عملی که مبنی بر فلسفه افراط و تفریط باشد، مبارزه جدی می نماید.

چهارم: نهضت العلماء افغانستان هر گونه تلاش مخلصانه و مجدانه نیرو ها و مراجع ملی و بین المللی را که برای حفظ ارزش های دینی و منافع ملی ما کار و کوشش می نمایند، ارج می گذارد .

پنجم: نهضت العلماء نقض حقوق بشری را از طرف هر ارگانی و شخص که صورت گیرد، آن را مردود و محکوم دانسته و علیه آن مبارزه و پیکار می نماید.

ششم: نهضت العلماء در راستای خدمت گذاری واقعی به قشر روحانیون به دور از هر نوع وابستگی سیاسی خود را ملزم دانسته و برای آن کار و کوشش مستمر می نماید.

هفتم: نهضت العلماء در راستای مبارزه علیه فساد اداری و اخلاقی با ارگان های ذیربط                                  همکاری همه جانبه می نماید.

هشتم: نهضت العلماء افغانستان در تطبیق قانون اساسی و اجرای برنامه های عمرانی و انکشافی در کشور از دولت جمهوری اسلامی افغانستان پشتیبانی می نماید.

والســـــــــــــــلام

در اخیر ارزیابی روز دوم توسط تیم اداری نهضة العلمای افغانستان گرفته شد و بعداً دعاییه و ختم برنامه توسط مولوی صاحب اسرار الله همیم قراعت گردید و برنامه موفقانه به پایان یافت.

 

 Summary:

The annual Conference of Nahdhatul Ulama Afghanistan was successfully conducted on 1st and 2nd of December 2015 under the theme 2015 Annual Forum on Promoting Peace, Respect to Human Rights and Countering Radicalism the Forum was attended by Ulama delegations from various provinces of Afghanistan, Badakhshan, Herat, Kunar, Ningarhar, Parwan, Pakjshir, Laghman, Paktia, Kandahar, Maidan Wardak, Baghlan, Logar, Ghazni,  Kabul, In addition the conference was attended by H.E Dr. As`ad Said Ali one of the senior members of NUBP and H.E Professor Nazaruddin Umar former Deputy Ministry of Religion Indonesia and H.E Anshory Tajuddin Ambassador of Indonesia in Kabul.

During the two days the topics of the agenda were covered well and the conferences was reflected in the Afghan national media well.

The forum was concluded with a final statement of eight points focusing on promoting peace, respect to human rights and countering radicalism.

I would like to express my thanks and appretiation to His Explanation: Excellency Mr. Anshory Tajuddin whose financial and technical support made this event happen and would extend our gratitude to the people and government of Indonesia for their support of promoting peace and development in Afghanistan as well as their support of NUA.

 • Based on the previous plan of conducting the annual conference of NUA, 1st and 2nd of December 2015 were chosen to held the event.
 • NECDO was given the task to do all the arrangements, Developing agenda, Communication with Ulama, Logistic preparations and conducting the program, all the preparations were done accordingly.

Goal of the Conference:

Promoting peace and unity, Respect to Human Rights and Countering Radicalism.

 

Objectives:

 • Renewal of commitment by NUA members to promote the 5 principals
  1. Moderation
  2. Social Justice
  3. Balance
  4. Tolerance
  5. Participation
 • Seeking ways to promote NUA concept throughout the country.
 • Preparing grand to work on change of behavior to counter the radicalism in Muslim societies.
 • Promoting effective methods and techniques to work in communities.

During the first day (1st December 2015)

The following topics were covered:

Registration of the Participants

Recitation of the Holy Verses of Quran (Mr. S Salahuddin Hashimi)

National Anthems of I.R. Afghanistan & R. Indonesia

Welcome Speech by NUA (Mr. Azizurahman Sediqi Head of NUA)

Introduction to Goal and Objectives of the Forum (F.G Kakar)

Speech by His Excellency Mr. Anshory Tadjudin (Ambassador R.I Kabul)

Let us praise to our god almighty Allah SWT, for his wisdom and blessing in providing opportunity for us to be here in this lovely morning to attend the Nahdatul Ulama Afghanistan conference. I would like to convey my highest appreciation to all of you who attend to this conference. Your presence here portrays a token of friendship between the people Indonesia and Afghanistan  and I certainly hope we may continue our friendship into much closer in the future.

My highest appreciation also to dr. As`ad Said Ali (Former chairman of Nahdlatul Ulama) and Proffesor Nasaruddin Umar (Former deputy minister of religious affairs) that has presence in this conference. Your presence here as a portray that you are love Nahdlatul Ulama Afghanistan and love the people of Afghanistan.

I would like to thank yu to NECDO as well that has run this conference.

Distinguished guest

The theme of 2015 annual forum for Nahdlatul Ulama Afghanistan is Promoting Peace, Respect to Human Right and Countering Radicalism.

There are two role of ulama, the first role is to guide people to be a good Moslim. People should follow what Allah SWT have written in Al-Quran and also follow what the prophet Muhammad SAW has said in his hadist. In this case ulama become very important for bridging between Allah SWT and the people, its mean Habuluminallah.

The second role is to guide people become more tolerance to other people, respect of Human Right and live in peacefully, that its mean Hablumminannas.

As a good ulama should promote peace and stability wherever they are, because without peace and stability we can not live in normal life. without peace we can not go to the mosque and other place that we have to pray. Without peace our government can not developed the country and no economic development and it will impact to the life of the people.

That is why we have to maintain peace and stability in order to get a better life.

The prophet Muhammad SAW said that between muslems are brothers or sisters, so do not kill each other. But what happened at the moment in our country and also in other Muslim country such as in Iraq, Syria, Yaman, Libya and other African country. They kill Muslim brothers and sisters with the name of god some time they shout “Allahu Akbar” when they kill people. Is it a good Muslim?

If it is happened., oour non Muslim friends will laughing and happy because they see among Muslims are killing and destroying each other, do we want like this?

That is why as a good ulama, we should tell our people ein our community, do not do the bad thing to our brothers and sisters,

We have to respect human right and respect each other for better life.

The other issue is about radicalism, as an ulama we should teach people that radicalism is not religious thought. Radicalism is against religion because they are spreading threat and terror they use Islam as a shield to cover they behavior which is against Islam.

Non-Muslim people think that are a hero or Islam, but again they are only use Islam as shield actually they are enemy of Islam, they destroying Islam for their benefit.

Distinguished Guest,

Indonesia is multicultural and multi ethnics country, accept other religion such as Christian Hindo and Budah. Even though Muslim population in Indonesia is around 80% but Indonesia is not Islamic state.

One of the biggest organization is Nahdlatul Ulama which is Dr. As`ad Said Ali as former chairman of Nahdlatul Ulama, together with prof Nasaruddin Umar as a former deputy minister of religious affairs, has present there.

You can talk to them how Indonesia handling radicalism, human right and promoting peace and stability.

Indonesia committed for peace and stability of Afghanistan and will help Afghanistan through capacity building.

Relationship between republic of Indonesia and Islamic republic of Afghanistan has already 60 years, that`s mean we enjoy our relationship between government to government and also relationship between people to people.

We hope insha allah our relation become stronger in the future.

Wassalamu`Alaikum WR.WB.

Role of Ulama for Unity of Ummah is a Dire Need (His Excellency Mr. Osmany/MoRA)

How to Promote Effective Dawah among Ulama In Afghanistan (H.E Mr. M.Qasim Halimi Advisor to President)

Radicalism in Muslim Societies, its impacts and how to overcome (H. E Dr. As’ad Said Ali)

 (How to Strengthen NUA) Group Work

 • G1: What is the role of 5 principal of NUA (Moderation, Social Justice, Balance, Tolerance & Participation)
 • G 2: What are the effective methods of Dawah Ulama in Afghanistan should adopt to reform the society
 • G 3: What are the strength of Ulama to promote culture of peace
 • G 4: What are the challenges of Ulama, and weakness and how to overcome

Presentation of each group (Speaker of the group (

Evaluation of the Day (Mr. Naseer)

Dua and Closing of the day (Summarization) Mr. Musamem

During the Second day (2nd December 2015)

The following topics were covered

 Recitation of the Holy verses of Quran (Qari Murtaza)

Naat-e-Sahrif (Maulawi Mohamad Ihsan Saiqal)

How to promote peace in conflict regions in Muslim societies (Dr. Nazarudin) Indonesia

Panel :

 • Islam Assures Respect to Human Rights (Mr. Husaini) Herat
 • Islam’s Historical contribution to Peace (Mr. Tajddin) Badakhshan
 • What is the role of Ulama (particularly Afghanistan) to promote unity among the Muslim Society (Dr. Mohd Ayaz Neyazi)
 • How to create a good Muslim youth and the coming generations (Mr. Hafiz Asrarullah Hamim) Ningarhar

speeches by Provincial representatives of NUA (5.5 minutes each)

 • Nesar Ahmad (Ningarhar)
 • Jalaludin Haqqani (Herat)
 • Amanuddin (Badakhshan)
 • Sayed Alishah (Laghman)
 • Khwajuddin (Paktia)
 • Mohd Sarwar Tauhidi (Ghazni)
 • Abdurrahman Allahyar (Kunar)
 • Mohd Ayaz Turnak (Zabul)
 • Dr. M.Sulaiman Nesary (Kabul)
 • Hedayatullah Mosamem (Logar)

Selection of new leadership for the period of next one year (1394-1395/ 2015-2016)

Speech by the outgoing leadership

Speech by incoming leadership

Final Statement of the Conference (Mr. Ahmad Noor Waqef) Panjshier

Evaluation of the conference

Dua (Mr. Ahmad Amadi) Herat

Final Statement NUA

2015 Annual Forum of NUA was held with the theme Role of Ulama in Promoting Peace, Respect to Human Rights and Countering Radicalism held in Kabul on 1st and 2nd of December for two days based on the discussion during the sessions of the conference we come to the final eight points:

 • NUA is a non-political, non-profit social organization established to protect national and Religions values, through enlightening and giving awareness in particular the young generation in order to ensure peace, stability and integrity of the country (Afghanistan)
 • NUA acknowledges the struggle of the national army and security institution for security and safely of the nation and fully support them.
 • NUA refuse all sorts of violence and terror and is determined to counter radicalism.
 • NUA admires the efforts of all government and non-government institution who work for the protection of religions values and national interests.
 • NUA refuse violation of Human rights by any individual or organization in the country.
 • NUA is committed to be in service of religions leaders without any sort of discrimination.
 • NUA will assist with other organization to eliminate corruption and immoral activities.
 • NUA supports the Islamic Republic of Afghanistan in implementation of the national constitution and all the development progress activities and program.

Index 1 (Topic Mr. Dr. As`ad Said Ali): 

NUA Confernece Pics4
Index 2 (Agenda of the Conference):

NAHDHATUL ULAMA AFGHANISTAN

(NUA)

NOOR EDUCATIONAL & CAPACITY DEVELOPMENT ORGANIZATION (NECDO)

گردهمایی سالانه برای تقویت صلح و احترام به حقوق بشر و مبارزه با افراط گرایی

2015 Annual Forum for Promoting Peace, Respect to Human Rights & Countering Radicalism

1st – 2nd December 2015

Kabul Safi Landmark                                                                                      صافی لند مارک – کابل

Day 1: (1st December 2015)

9:00-9:30                     Registration of the Participants

ثبت و راجستر اشتراک کننده گان

9:31-9:40                     Recitation of the Holy Verses of Quran (Mr. S Salahuddin Hashimi)

 تلاوت آیات چندی از کلام الله مجید (مولوی صاحب سید صلاح الدین هاشمی)

9:41-9:50                     National Anthems of I.R. Afghanistan & R. Indonesia

سرود ملی افغانستان و اندونیزیا

9:51-10:00                   Welcome Speech by NUA (Mr. Azizurahman Sediqi Head of NUA)

بیانیه خوش آمدید و خیر مقدم (آقای عزیزالرحمن صدیقی)

10:01-10:10                 Introduction to Goal and Objectives of the Forum (F.G Kakar)

معرفی اهداف و مقاصد کنفرانس (د. فضل الغنی کاکر)

10:11-10:30                 Speech by His Excellency Mr. Anshory Tadjudin (Ambassador R.I Kabul)

بیانیه جناب محترم آقای انشوری تاج الدین

10:31-10:45                Tea & Coffee Break, (Group Photo)وقفه چای و عکس دسته جمعی –

10:46-11:00                 Role of Ulama for Unity of Ummah is a Dire Need (His Excellency Mr. Osmany/MoRA)

نقش علما در اتحاد امت ضرورت مبرم است (جناب محترم عثمانی صاحب)

11:01-11:15                 How to Promote Effective Dawah among Ulama In Afghanistan (H.E Mr. M.Qasim Halimi Advisor to President) چطوردعوت موثر علما در افغانستان را تقویت ببخشیم (جناب محترم محمد قاسم حلیمی)

11:16-12:30                 Radicalism in Muslim Societies, its impacts and how to overcome (H. E Dr. As’ad Said Ali)

افراط گرایی در جوامع اسلامی تاثیرات آن، و چطور آن  را مهار نماییم (جناب محترم دوکتور اسعد سید علی)

12:31-1:30                  Lunch and Zohr Prayer Breakوقفه نان چاشت و نماز  – 

1:31-2:00                     (How to Strengthen NUA) Group Work چطور نهضة العلمای افغانستان را تقویت ببخشیم

 • G1: What is the role of 5 principal of NUA (Moderation, Social Justice, Balance, Tolerance & Participation)

گروپ1: اصول پنجگانه  نهضة العلمای افغانستان چیست ( میانه روی، عدالت اجتماعی، مساوات، همدیگر پذیری، مشارکت)

 • G 2: What are the effective methods of Dawah Ulama in Afghanistan should adopt to reform the society

گروپ 2: روش های موثر دعوت علما در افغانستان برای ساختن یک جامعه بهتر

 • G 3: What are the strength of Ulama to promote culture of peace

گروپ3: نکات قوت علما برای نشر فرهنگ صلح

 • G 4: What are the challenges of Ulama, and weakness and how to overcome

گروپ 4: نکات ضعف و چالش هاییکه علما با آن روبرو اند و راه های بیرون رفت از آن

2:01-2:40             Presentation of each group (Speaker of the groupتقدیم نمودن هر گروپ (

2:41-3:00                                             فتاوی پراکنده غیر از مرجعه معتبر چی تأثیرات بر نظام جوامع اسلامی داشته (مفتی شمس الرحمن)

3:01-3:30             Evaluation of the Day (Mr. Naseer)ارزیابی روز اول

3:31-3:45             Dua and Closing of the day (Summarization) Mr. Musamemدعائیه و ختم روز اول

Day 2: (2nd December 2015)

9:00-9:10                     Recitation of the Holy verses of Quran (Maulan Mohamad Ihsan Saiqal)

تلاوت چندی از آیات کلام الله مجید (مولانا محمد احسان صیقل)

9:11-9:15                     Naat-e-Sahrif (Qari Murtaza)نعت شریف (قاری مرتضی)

9:16-10:30                   How to promote peace in conflict regions in Muslim societies (Dr. Nazarudin) Indonesia

چطور صلح را در مناطق پر تشنج جوامع اسلامی تقویت نماییم(داکتر نظر الدین)

10:31-10:45                Tea and Coffee Breakوقفه چای –

10:46-12:30                 Panelپنل – :

 • Islam Assures Respect to Human Rights (Mr. Husaini) Herat

اسلام احترام به حقوق بشر را یقینی می نماید( آقای حسینی)

 • Islam’s Historical contribution to Peace (Mr. Tajddin) Badakhshan

 تاریخ اسلام در رابطه به صلح (آقای تاج الدین)

 • What is the role of Ulama (particularly Afghanistan) to promote unity among the Muslim Society (Dr. Mohd Ayaz Neyazi)

نقش علما بخصوص در افغانستان برای تقویت وحدت بین جوامع اسلامی چیست (دوکتور محمد ایاز نیازی)

 • How to create a good Muslim youth and the coming generations (Mr. Hafiz Asrarullah Hamim) Ningarharچطور نسل ها و جوانان آینده را مسلمان های خوبتر تربیه کنیم (آقای حافظ اسرار الله همیم)
 • نقش علما در افغانستان برای تقویت وحدت بین جوامع اسلامی از دید روشنفکران امت (عبدالستار حیات)

12:31-1:30                  Lunch and Zohr Prayer Breakوقفه نان چاشت و نماز –

1:31-2:15                     speeches by Provincial representatives of NUA (5.5 minutes each)

صحبتهای نماینده های ولایتی نهضت العلمای افغانستان

 • Nesar Ahmad (Ningarhar)آقای نثار احمد (ننگرهار) –
 • Jalaludin Haqqani (Herat)آقای جلال الدین حقانی (هرات) –
 • Amanuddin (Badakhshan)آقای امان الدین (بدخشان) –
 • Sayed Alishah (Laghman)آقای سید علی شاه (لغمان) –
 • Khwajuddin (Paktia)آقای خواجه الدین (پکتیا) –
 • Mohd Sarwar Tauhidi (Ghazni)آقای محمد سرور توحیدی (غزنی) –
 • Abdurrahman Allahyar (Kunar)آقای عبدالرحمن الله یار (کنر) –
 • Mohd Ayaz Turnak (Zabul)آقای محمد ایاز ترنک (زابل) –
 • Dr. M.Sulaiman Nesary (Kabul)آقای داکتر محمد سلیمان نثاری (کابل) –
 • Hedayatullah Mosamem (Logar) آقای هدایت الله مصمم (لوگر)

2:16-2:35                     Selection of new leadership for the period of next one year (1394-1395/

                                    2015-2016)انتخاب رهبری جدید برای یک سال آینده

2:36-2:45                     Speech by the outgoing leadershipصحبت توسط رهبری بازنشسته –

2:46-2:55                     Speech by incoming leadershipصحبت توسط رهبری جدید

2:56-3:10                     Final Statement of the Conference (Mr. Ahmad Noor Waqef) Panjshier

قطعنامه نهایی کنفرانس (آقای احمد نور واقف)

3:11-3:20                     Evaluation of the conferenceارزیابی نهایی کنفرانس

3:21-3:30                     Dua (Mr. Ahmad Amadi) Heratاختتامیه و دعا (آقای احمد احمدی )-

 

Index 4 (First Day Evaluation):

NUA Confernece Pics2

Index 5 (Second Day Evaluation):

NUA Confernece Pics1

Index 6 (Photos):

NUA Confernece Pics