Advocacy & Research

گزارش سروی وضع افراد دارای معلولیت در ادارات دولتی

مقدمه: اشخاص دارای معلولیت بزرگترین اقلیت های انسانی جهان را تشکیل میدهند که راپور جهانی بیشتر از یک بیلیون انسان که تقریباً 15 فیصد کل جمعیت بشری را تشکیل میدهد با یک نوع از معلولیت زنده گی مینماید که تقریبا(200) میلون آن مشکلات قابل ملاحظه را در حیات روز مره شان تجربه می کنند و فامیلهایشان از آنها مراقبت مینماید ... Read More »