گزارش گردهمایی سالانه برای تقویت صلح و احترام به حقوق بشر و مبارزه با افراط گرایی

خلاصه گزارش گردهمایی سالانه برای تقویت صلح و احترام به حقوق بشر و مبارزه با افراط گرایی: گردهمایی سالانه برای تقویت صلح، احترام به حقوق بشر و مبارزه با افراط گرایی مورخ ۱۰ و ۱۱ قوس ۱۳۹۴ مطابق به ۱ و ۲ دسامبر ۲۰۱۵ ساعت ۹:۰۰ صبح تا ۴:۰۰ بعد …

ادامه نوشته »

گزارش گردهمایی سالانه تحت عنوان محبت با انسانیت

خلاصه گزارش گردهمایی سالانه برای تقویت صلح و احترام به حقوق بشر و مبارزه با افراط گرایی: گردهمایی سالانه تحت عنوان محبت با انسانیت به مورخ ۱۷ قوس ۱۳۹۵ مطابق به ۷ دسامبر ۲۰۱۶ ساعت ۹:۰۰ صبح تا ۱:۳۰ بعد از ظهر به مدت یک روز در تالار کنفرانس سفارت …

ادامه نوشته »

کنفرانس ششم سالانه نهضة العلمای افغانستان (نقش علما در صلح دوامدار، انکشاف، احترام به حقوق بشر و محبت با انسانيت)

آمادگی های قبل ازتدویر کنفرانس سالانه نهضة العلمای افغانستان. نهضة العلماء افغانستان برای تدویرکنفرانس نقش علماء در صلح دوامدار ،انکشاف احترام به حقوق بشر و محبت با انسانیت خویش را ازماه می  سال ۲۰۱۷ آغازنموده که فعایت های ذیل راجهت تدویرکنفرانس ملی انجام داده است. جلسات هماهنگی با اعضای رهبری …

ادامه نوشته »

نهضت العلمای افغانستان در یک نگاه

نهضت العلماء افغانستان یک سازمان فرهنگی – اجتماعی بوده، که جهت انسجام فکری و ذهنی علمای دین با همت جمعی از علماء جید و متبحر دین سه سال قبل در شهر کابل بنیان گذاری شد. این نهضت با شماره (۸۸۲) ثبت سازمان های اجتماعی در وزارت عدلیه ج.ا.ا.می باشد. این …

ادامه نوشته »