ملاقات اعضای رهبری نهضت زنان افغان برای صلح و آزادی با خانم دکتور حبیبه سرابی

ملاقات اعضای رهبری نهضت زنان افغان برای صلح و آزادی با خانم دکتور حبیبه سرابی به مؤرخ 24 فروری 2018 نکات ذیل از طرف نهضت زنان افغان برای صلح و آزادی ارایه گردید.
صلح یک ضرورت مبرم زندگی بشری است، که در وجود آن نه تنها انسان بلکه تمام موجودات جهان به شمول زنده جانها، آب و خاک به آن نیازمند است و این حقیقتی است که هیچ انسان عاقل و با درک از آن چشم پوشی کرده نمی تواند و از این چی برتر باشد که خداوند کاینات در کلام جاویدانش صلح را خیر خوانده است.
مردم درد دیده و رنجکشیده افغانستان چهار نسل اش در فضای جنگ و نا امنی به سر میبرد، و برما است تا برای زمینه سازی صلح، زنده گی نسلهای بعدی را تأمین نماییم. نهضت زنان افغان برای صلح و آزادی (WILPF/Afghanistan Group) مشتمل و متشکل از آن عده زنان و مردانی است که در طول عمرشان برای صلح و ثبات در سطح فامیل و اجتماع تالاش نموده اند و از مدت دو سال به اینسو این تعداد زیر یک سقف واحد به نام نهضت زنان افغان برای صلح و آزادی گرد هم آمده تا تجارب خویش را با هم شریک نموده و برای صلح و ثبات دایمی در کشور تالاش می کنند. قابل تذکر است که این نهضت نه صرف در داخل کشور بلکه حصۀ از ساختار جهانی به نام رابطه بین المللی زنان برای صلح و آزادی (WILPF) است که برای جلو گیری از در گیری جنگ جهانی اول در سال 1915 از سوی زنان فعال اروپا در ستاکهلوم سویدن به وجود آمد و از آن زمان تا الحال که بیشتر از یک قرن می شود برای صلح جهانی تلاش می ورزند، در پهلوی تلاش برای صلح این زنان فعال قوانین و لوایح جهانی را به ملل متحد پیشنهاد نمودند و برای تصویب آن دادخواهی کردند که از جمله موفقیت های شان تصویب کنوانسیون 1325 و کنوانسیون منع استفاده از بمب های خوشه یی و منع انتشار اسلحه ذروی و بسا موارد دیگری است که در نتیجه این تالاشهای متعدد (WILPF) توانست دو جایزه نوبل را از آن خود کند.
نهضت زنان افغان برای صلح و آزادی افتخار میکند که جناب شما عضو افتخاری این نهضت می باشید. ما به جناب شما منحیث علمبردار صلح و نماینده زنان در کمسیون عالی صلح نگاه می کنیم البته حضور کمرنگ زنان در سطح بالای این کمسیون ملموس است و تعداد از زنانیکه در این کمسیون نو حضور پیدا کرده اند اکثر ایشان از یک مرجع واحد می باشند که به هیچ وجه نمیتوان از کتگوری های مختلف زنان فعال نماینده گی کنند، امیدواریم که در این راستا توجه جدی نموده بخاطر موفقیت و کامیابی بیشتر این کمسیون از آن تعداد زنان فعال در جامعه که به این کمسیون راه ندارند حمایت و زمینه سازی نمایید و علی الأقل یک بورد مشورتی زنان برای صلح از سطوح مختلف جامعه تشکیل یافته و در چهارچوب این کمسیون به شکل ناظر و مشاورین رضا کار جا داده شوند، تا از تجارب آنها برای صلح و ثبات دایمی کار گرفته شود.
در اخیر نیز توجه جناب شما را برای تطبیق پلان عمل 1325 را خواهانیم زیراکه دولت افغانستان در مقابل جامعه بین المللی پاسخگو است و نیز این کنوانسیون تضمین کنندۀ نقش فعال زنان در پروسه صلح است.
به امید موفقیت مزید شما
والسلام
اعضای رهبری نهضت زنان افغان برای صلح و آزادی
(WILPF/Afghanistan Group)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*