نهضت العلماء افغانستان در یک نگاه

نهضت العلماء افغانستان یک سازمان فرهنگی – اجتماعی بوده، که جهت انسجام فکری و ذهنی علمای دین با همت جمعی از علماء جید و متبحر دین سه سال قبل در شهر کابل بنیان گذاری شد. این نهضت با شماره (۸۸۲) ثبت سازمان های اجتماعی در وزارت عدلیه ج.ا.ا.می باشد. این …

مشاهده بیشتر »