صفحه اصلی / جلسات

جلسات

Meetings

جلسه اعضای کمیته ولایت هرات با سفیر کشور اندونیزیا

جلسه اعضای کمیته نهضة العلمای ولایت هرات همراه با جناب عالیقدر آقای عارف رحمن سفیر محترم کشور دوست اندونیزیا: نخست خیر مقدم از تشریف آوری سفیر اندونیزیا در ولایت باستانی هرات توسط محترم مولوی سید احمد حسینی سپس صحبت راجع به وحدت شورای علمای هرات و ریاست ارشاد حج واوقاف …

مشاهده بیشتر »