صفحه اصلی / کنفرانس ها / گزارش اشتراک چهار تن از اعضای رهبری نهضت العلمای افغانستان در کنفرانس اسلامی بین المللی تحت عنوان مدرنیټی و جهانی بودن

گزارش اشتراک چهار تن از اعضای رهبری نهضت العلمای افغانستان در کنفرانس اسلامی بین المللی تحت عنوان مدرنیټی و جهانی بودن

مبنی بر دعوت اکادمی اسلامی بلغار جمهوری تاتارستان دولت فدرالی روسیه که از اعضای رهبری نهضت العلمای افغانستان به منظور شرکت در کنفرانس اسلامی بین المللی تحت عنوان مدرنیټی (Modernity) و جهانی بودن (Globalization) بعمل آمده بود، چهارتن از اعضای رهبری نهضت العلمای افغانستان هریک :

۱ – محترم مولوی سید صلاح الدین هاشمی رئیس منتخب نهضت العلمای افغانستان

۲ – محترم داکتر محمد سلیمان نثاری معاون منتخب نهضت العلمای افغانستان

۳ – عبدالستار حیات عضو رهبری و مسئول کمیته روابط داخلی و خارجی نهضت

۴ – محترم قاری نجیب الله عظیمی عضو هیئت رهبری و مسئول کمیته مالی و تدارکات نهضت، بنابر فیصله شورای رهبری نهضت بتاریخ ۲۳/۱۲/۲۰۱۸ بمنظور شرکت در کنفرانس مذکور عازم جمهوری تاتارستان دولت فدرالی روسیه گردیدند.هیئت مذکور به تاریخ ۲۳/۱۲/۲۰۱۸ مطابق به ۲/۱۰/۱۳۹۷ به اکادمی اسلامی بلغار تاتارستان رسیده و طبق برنامه ساعت ۹ صبح همان روز در کنفرانس مذکور شرکت نمودند.

موضوعاتیکه اعضای رهبری نهضت پیرامون آنها در کنفرانس مذکور بحث نمودند :

۱ – سید صلاح الدین هاشمی : اسباب مشکلاتی که امروز مسلمانان جهان به او مواجه اند و راه های حل آن .

۲ – عبدالستار حیات:

الف :Islam – Globalization and Modernity)) اسلام و جهانی بودن و عصریت

ب :– معرفی نهضت العلمای افغانستان و پنج اصلی که نهضت در کارهای عملی خود از آنها بطور رهنمود پیروی میکنند.

۳ – داکتر محمد سلیمان نثاری : تحقیقات جدید ساینسی و تائید یک تعدادی از معلومات ساینسی قرآن از طرف سائینسدانان معاصر (تفصیل آن ضمیمه این گزارش است).

۱ – محترم سید صلاح الدین هاشمی مقاله ای را که درباره اسباب مشکلاتی که امروز مسلمان ها به آن مواجه اند و راه های حل آن آماده کرده بود در حضور حاضرین کنفرانس قرائت نموده که مورد تائید و تقدیر حاضرین مجلس قرار گرفت. آقای هاشمی بعد از اختتام بیانیه اش به حاضرین فرصت داد تا اگر سوالاتی داشته باشند بپرسند (کاپی متن مکمل بیانیه مذکور ضمیمه این گزارش میباشد).

۲- عبدالستار حیات مقاله ای را که درباره جهانی بودن و عصریت و اسلام به زبان انگلیسی تهیه کرده بود بعد از معرفی نهضت العلمای افغانستان و فعالیت های آن در کشور گفت :

نهضت العلمای افغانستان که یک نهاد کاملاً اجتماعی و غیر سیاسی میباشد به ابتکار جوان عالم و مبارز کشور محترم فضل غنی کاکړ و همکاری شماری از علما و دانشمندان و کدرهای مجرب و ورزیده رشته های مختلف علوم دینی و علوم عصری و اجتماعی در افغانستان بنیانگذاری گردید و در سال ۱۳۹۰ ھ  در وزارت عدلیه دولت جمهوری اسلامی افغانستان طبق قانون نهادهای اجتماعی ثبت و راجستر و کارهای عملی خویش را در دفتر مرکزی خویش واقع شهرنو کابل رسماً آغاز نمود.

حیات پنج اصل کاری را که نهضت العلما در انجام کارهای خویش از آنها استفاده می نماید طور آتی معرفی نمود.

۱ – عدالت اجتماعی

۲ – وسطیت

۳ – توازن

۴ – تسامح

۵ – مشارکت

پنج اصل که در حقیقت بخشی از اصول اساسی زندگی اجتماعی در اسلام میباشد و همچنان یاد آور شد که نهضت العلمای افغانستان که کلیه امور و فعالیت های آن تنها از وجوه مالی خود نهضت که شامل حق العضویت اعضای آن و مقداری کمک های مالی و تخنیکی بلاعوض اداره NECDO که ریاست آنرا نیز محترم داکتر فضل غنی کاکړ به عهده دارد تمویل میگردد، توانسته است که در این مدت کم باوجود موجودیت شرایط نهایت ناگوار امنیتی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در بیشتر از ده ولایت کشور مراکز فعالیت های کاری و هزار ها تن اعضای خود را داشته باشد.

– درباره اهداف کاری نهضت که عبارت از صلح، انکشاف و وحدت ملی کشور میباشد، حیات گفت که با تطبیق و کارگیری از پنج اصل مذکور نهضت توانسته است تا علما، دانشمندان، متنفذین و افغانهای پیروان مذاهب، احزاب سیاسی، زبان ها و اقوام مختلف کشور را روی یک میز و تحت یک چتر باهم جمع و منسجم نماید و توقع بر آن است که در صورت داشتن امکانات لازم نهضت العلمای افغانستان خواهد توانست تا تعداد بزرگی از اقشار و اشخاص مهم و اثر گذار کشور را باهم جمع و وحدت ملی وصلح وثبات دائمی در کشور را تامین نماید.

– حیات بر شرکت کننده گان کنفرانس صداکرد تا آنها نیز طبق دستورات الهی در وحدت مسلمین و بخصوص تامین صلح و پایان دادن جنگهای تحمیلی در همه کشور های اسلامی بویژه افغانستان که باشنده گان آن در بدترین و دشوار ترین شرایط زنده گی به سر میبرند اقدام عملی نموده و از هر راه ممکن به جنگ نیابتی در این کشور نقطه پایان بگذارند.

بدون شک وحدت راستین و حقیقی بین مسلمین باعث بوجود آمدن یک قوت واحد و شکست ناپذیر خصوصاً در عرصه های سیاسی، اقتصادی و نظامی گردیده و همه امت مسلمه در یک فضای صلح و ثبات از مداخلت و مزاحمت دشمنان زنده گی آرام و باشکوه خواهند داشت که بدون شک صلح و آرامی در کشور های اسلامی باعث صلح و آرامش در کلیه کشور های جهان خواهند گردید.

موضوع بحث داکتر صاحب نثاری عبارت از تحقیقات جدید ساینس و اسلام بوده که متن مکمل مقاله آن ضمیمه این راپور میباشد

ملاقات ها :

– در آخر روز دوم کنفرانس خواستیم تا ملاقات های کاری خویشرا از رئیس محترم اکادمی اسلامی بلغار آقای دکتور رفیق محمدشین Dr. Rafik Mukhmetshin, آغاز نمائیم.

ساعت ۲:۳۰ بعد از ظهر روز سه شنبه ۲۵ دسمبر ۲۰۱۸ ما ۴ نفر اعضای تیم نهضت بمنظور ملاقات و صحبت با رئیس اکادمی متذکره وارد دفتر ایشان گردیدیم .

اما از اینکه رئیس اکادمی اقای دکتور رفیق محمد شین در دفتر خویش تشریف نداشته و به نسبت داشتن کار رسمی به شهر کاذان مرکز تاتارستان رفته بود. لهذا با رئیس دفتر او ملاقات و صحبت نموده و حین صحبت نکات آتی را با او شریک ساختیم :

۱ – عرض سلام و ابراز تشکری و امتنان از طرف رهبری NUA .

۲ – پیشنهاد همکاری در مورد تهیه بورسیه های تحصیلی به درجه ماستری و دکتورا برای محصلین افغانستان در اکادمی اسلامی بلغار .

۳ – آماده ساختن یکی از پوهنتون های اسلامی افغانستان برای امضای یک تفاهمنامه ، MoU و یا توافقنامه MoA ، بمنظور داشتن همکاری های دوجانبه علمی و فرهنگی بین پوهنتون اسلامی افغانستان و اکادمی اسلامی بلغار .

۴ –دعوت نمودن چند تن از رهبری اکادمی اسلامی بلغار از طرف نهضت به افغانستان که به همه پیشنهادات فوق ریاست دفتر اکادمی توافق نشان داده و وعده سپرد که همه موضوعات فوق رابا رئیس اکادمی مذکور در میان گذاشته و نتایج آنرا در نخستین فرصت به رهبری نهضت شریک میسازند.

۲ – بتاریخ ۲۶ دسمبر ساعت ۹ صبح عازم شهر کاذان گردیده و ساعت ۱۲ ظهر وارد آن شهر گردیدیم.

در آنجا ساعت ۱۲ نماز ظهر را در مسجد انیلیار Anilyar ادا نموده و طعام چاشت را به میزبانی آقای رافس ذاکروف  RafisZakerov معاون پوهنتون اسلامی تاتارستان صرف نمودیم . در دوران صرف طعام در باره پوهنتون ها ، مدارس و دیگر نهاد های اسلامی موجود در روسیه و خصوصاً شهر کازان صحبت های معلوماتی داشتیم که آقای معاون از موجودیت یک پوهنتون و پنج مدرسه اسلامی در آن شهر و ۹ مدرسه در تاتارستان معلومات داد. که ایجاد این کانون های علمی و اسلامی در آن شهر باعث خوشی و افتخار برای همه مسلمانهای جهان میباشد. قابل یاد آوریست که پوهنتون اسلامی در سال ۱۹۹۸ تاسیس گردیده و از مدت ده سال به اینطرف پروگرام های آموزش از راه دور (DLP) را نیز آغاز نموده. و نیز باید گفت که پوهنتون تاتارستان دارای یک کتابخانه بزرگ مجهز با (۴۰۰۰۰) چهل هزار جلد کتب مختلف علوم اسلامی نیز میباشد.

۳ – از ساعت ۱۴:۱۰ – ۱۳:۴۰ یک دیدار کوتاه از پوهنتون اسلامی تاتارستان نموده و بعمل  ۱۴:۳۰ – ۱۴:۱۵ به آقای رفیک محمد شین رئیس پوهنتون اسلامی تاتارستان ملاقات نموده و در جریان این ملاقات صحبت های همه جانبه خصوصاً در مورد همکاری های علمی و تحصیلی و پذیرش جوانان افغان در دوره های ماستری و دکتورای علوم اسلامی این پوهنتون صورت گرفت که رئیس این پوهنتون آقای محمد شین برای انجام این همکاری ها با ما وعده سپرد و گفت که بمنظور آماده سازی شرایط عملی برای همکاری های هر چه بیشتر و وسیعتر در بخش علمی و فرهنگی تماس های دو جانبه و متواتر خواهیم داشت.

محترم رفیک محمد شین در پهلوی اینکه یک شخص مهربان و خوش برخورد و دارای رواداری و احساس عمیق همکاری و دوستی با مسلمانان افغانستان نیز بوده که ما اعضای نهضت از آن اظهار سپاس و قدردانی مینمائیم .

آقای محمد شین همچنان علاقمند سفر به افغانستان و ملاقات به علمای افغانستان و بخصوص اعضای محترم نهضت بود . اعضای هیئت چهار نفری نهضت علاقمندی او را از دیدارعلما و اعضای نهضت تقدیر نموده به او وعده سپرد که ان شا الله در یک زمان مناسب آنهارا از طرف نهضت العلمای افغانستان به کشور خویش دعوت خواهیم نمود .

۴ – از ساعت ۱۶:۳۰ -۱۵:۰۰ به دیدن مسجد جامع بسیار مشهور و مجلل تاریخی کل شریف رفته و نماز شام را در آنجا ادا نمودیم . این مسجد در حقیقت تقریباً دوصد سال قبل اعمار گردیده بود که در زمان استعمار حکومت کمونستی شوروی آنوقت مانند همه مساجد دیگر تاتارستان به آتش کشیده بود .

اما بعد از متلاشی شدن اتحاد جماهیر شوروی آنوقت تاتارستان و تعدادی دیگری از ممالک اسلامی آزادی نسبی خود را حاصل نموده و مسجد مذکور در سال ۲۰۰۵ دوباره به شکل بسیار مجلل و زیبا باسهولت های فراوان برای نمازگذاران و تدریس برای شاگردان علوم اسلامی به نام کل شریف اعمار گردید. نماز مغرب را در آنجا ادا نمودیم. قابل یاد آوری است که آقای کل شریف یک سکالر بزرگ علوم اسلامی و یک مبارز و قهرمان ملی در سال ۱۹۱۷ ع  بود.

از آنجا به موزیم فرهنگ اسلامی تاتارستان رفته و ازآن دیدار نمودیم. باید گفت که اثار فرهنگی اسلامی تاتارستان واقعاً جالب و بیانگر فرهنگ نهایت غنی و پیشرفته این مردم در قرن های گذشته بود.

بعد از دیدار از موزیم اقای النور نظامیوف به عصریه دعوت نمود که دعوت مذکور واقعاً قابل قدر  و ستایش بود.

–  به شام همین روز از طرف آقای رستم خبیبولین Rustam Khabibullin مسئول مسلم چیریتی بیټرویاټیک فنډ برای نان شام دعود گردیده و در ضمن صرف طعام با آقای رستم صحبت های در مورد موضوعات مورد علاقه جانبین داشتیم. ضمن صحبت در مورد تاسیس یک مرکز تحقیقات اسلامی بنام امام ابو حنیفه رح در کابل بحث طولانی و مفصل صورت گرفت که در آخیر از طرف آقای خبیبولین و همکاران او که در مجلس اشتراک داشتند وعد‌ه همکاری همه جانبه صورت گرفت. و همچنان وعده های مشخصی در مورد اعمار مساجد در افغانستان نمودند. در ضمن صحبت با آقای الداربایازیتوف در باره پذیرفتن بعضی از معلولین افغانستان در برنامه ایشان یاد آور شدیم که ایشان با لطف و رواداری زیاد از پیشنهاد ما استقبال نمودند .

پنجشنیبه ۲۷ دسمبر ۲۰۱۸ :

ساعت ۰۹:۴۰ – ۰۹:۰۰ به بورد مذهبی اسلامی جمهوری تاتارستان

Muslim Religious Board of R.Tata تاتارستان دیدار نموده و از ساعت ۱۱:۰۰ – ۱۰:۰۰ ظهر با مفتی کامل سمیع الله بن اسکندر رئیس بورد مذکور جلسه تعرفی و کاری داشتیم و درضمن جلسه از ساعت ۱۲:۰۰ –  ۱۱:۰۰ نان چاشت را با مفتی محترم مذکور که اهتمام آن توسط آقای فردوس افندی ( Findus Efende) رئیس دفتر بورد مذکور صورت گرفته بود و یک ظهرانه قابل وصفی را آماده نموده بود صرف نموده و حین جلسه با آقای مفتی صحبت نهایت مفید و مهم در مورد همکاری های علمی و فرهنگی همه جانبه از طرفین داشتیم که از طرف هردو جانب و بطور خصوص آقای مفتی مورد قبول وتائید واقع گریده و وعده سپرد که از طریق تماس های تلیفونی و کتبی و دیدار های او در روئي متواتر همدیگر راه های همکاری های هرچه بیشتر عملی را هموار خواهیم ساخت

– ساعت ۱۴:۳۰ – ۱۳:۰۰ به میزبانی آقای الداربایازیتوف Ildar Bayazitov دیداری از مسجد زیبای بنام یاردام Yardam  و مرکز بازسازی یاردام نمودیم که هردو واقعاً نهایت دلچسپ و دیدنی بود. در این نهاد خیریه بمنظور رشد فکری و ذهنی، صحی و فزیکی آماده ساختن آنها برای داشتن یک زنده گی باوقار و باعزت در پهلوی تعلیمات اسلامی اماکانات کسب مهارتهای تخینکی و مسلکی در رشته های مختلف را شمول تکنالوجی معلوماتی و حرفه های مختلف نیز آماده ساخته بودند.

از طرف هئیت مذکور پیشنهاد برای پذیرفتن یک تعداد اشخاص معلول افغان در بنیاد خیریه ملی اسلامی کازان برای کسب آموزش علوم اسلامی و مهارت های مختلف تخنیکی و مسلکی صورت ګرفت که از طرف مسؤلین اداره مذکور پذیرفته شد.

و بعد از آنجا به شهر کازان مرکز تاتارستان و از آنجا به مسکو ، دوبۍ و بالاخره افغانستان برگشتیم و ساعت ۲:۳۰ بعد از ظهر در میدان هوائی کابل رسیدیم.

این مطالب را نیز ببینید!

Report on WASAṬIYYAT ISLAM FOR GLOBAL CIVILIZATION

Based on the Invitation form H.E President of the Republic of Indonesia, two NUA Members …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *