صفحه اصلی / کنفرانس ها / گزارش کنفراس سیرت نبی (ص)

گزارش کنفراس سیرت نبی (ص)

خلاصه گزارش:

گزارش کنفراس تجلیل سیرت نبی (ص)  بتاریخ  2017/12/13م مطابق 1396/7/22 به اشتراک 150 تن  از نهاد های  دولتی و نها د های غیر دولتی نهضت العلمای افغانستان در  این کنفرانس  اشتراک داشتند  به ساعت  9:00 قبل از ظهر در  تالار وزارت مطبوعات وزارت اطلاعات فرهنگ تدویرگردیده بود. طبق اجندا بیانیه ها و موضوعات از سوی سخنرانان ارایه گردید.

گزارش بصورت جامع:

 در نخست کنفرانس با تلاوت چندی از کلام الله مجید توسط محترم قاری جمشید آغاز گردید بعد از تلاوت قرآن کریم سرود ملی افغانستان  نشر گردید.

متعاقبآ جناب محترم اسد الله هاشمی نعت شریف را بخوانش گرفتند.

در ادامه برنامه جناب سید صلاح الدین هاشمی ریس نهضت العلمای کنفرانس را افتتاح نمود و همه اشتراک کننده گان را  خوش آمدید وخیر مقدم گفته و روی موضوع سیرت نبی  سخنان خود را چنین ابراز نمودند ما مسلمانان همیشه میگویم که ما حضرت محمد(ص) را دوست داریم و از آن پیروی مینمایم اما این حرف های ما فقط در زبان های ما مسلمانان  است اما در عمل همچو یکی  از این سخنان را عملی نمی نمایم و نیز فرمودند که گروه از عیسوی ها   به نزد رسول خدا آمدند و گفتند که ما خداوند (ج) را بسیار دوست داریم و بر حضرت عیسی هم بخاطر خداوند (ج) محبت مینمایم خداوند (ج) از نیت خراب شان خبر بود و بر حضرت محمد (ص)  سوره را نازل نمود و گفت بگو ای پیغمبر (ص) اگر گپ شما حقیقت داره و بر عهد تان وفا داریند و اگر در حرف های تان صادق هستیند پس از من پیروی نمایند و از رسول من پیروی نمایند  کافیست که من را پیروی نمایند و در آن صورت است که خداوند (ج) بر سر شما رحم مینماید و شما را در پناه خود حفظ مینماید اگر ما یک شخص را بگویم که دوستت دارم و دوستت دارم اما آن شخص که ما را دوست نداشته باشد دوستی ما یکطرفه باشد پس این دوست داشتن بی فایده است و این دوستی ناکام است اگر ما و شما واقعآ مسلمان هستیم و خداوند(ج) را دوست داریم پس ما باید پیروی از خداوند(ج) و رسولش نمایم ما حرف های را که در سخن میگویم باید در جامعه عمل بپوشانیم اگر ما خداوند (ج) را دوست داشته باشیم ما باید کار های نیک را عملی نمایم خداوند(ج) رحمان و رحیم  است و گناه های را که ما انجام دادیم خداوند(ج) آن را میبخشد در صورت که ما توبه نمایم و دوباره آن کار مبتذل و خراب را انجام ندهیم.

و در اخیر سخنان خویش از موسسه تعلیمی و انکشاف ظرفیت های نور جهت همکارهای مالی و تخنیکی شان قلبآ سپاسگذاری نمودند.

بعداً: جناب محترم رحمت الله اندر مشاور امور دینی وزارت  محترم اطلاعات فرهنگ روی موضوع  عفو و تسامح در سیرت پیامبر اکرم صفت های حضرت محمد (ص) بیشتر بود یکی از صفت های خاصش همی عفو و بخشش بوده است که تمام زنده گی خویش را در عفو و تسامح سپری نمودند ما زنده گی حضرت محمد (ص) را از لحاظ عفو و تسامح به دو بخش تقسیم مینمایم یکی بخش مهم شان بخش جنگی بود و بخش دوم آن زنده گی عادی شان بود بخش جیگی شان بیشترین وقت خویش را در آن حالت با عفو و تسامو سپری نمودند که یکی از نمونه عفو و تسامح شان این است که یکی از روز ها زمانیکه لشکر را به فتح محکه فرستادند و ابو صوفیان از این موضوع آگاه شد خود را نزد حضرت محمد (ص) فرستادند و از حضرت محمد (ص) بخشش خواستند حضرت محمد(ص) آن را بخشید و حضرت محمد (ص) فرمودند که هر شخصی که داخل خانه ابو صوفیان گردد آن شخص در امن خواهد بود و همچنان اگر در داخل خانه کعبه شریفه هم پناه ببرند در امن خواهد بود این نمونه خوبی از عفو و تسامح حضرت محمد (ص) است ما مسلمانان باید همیشه در همه کار های خود تسامو را مدنظر بیگیریم و یک نمونه خوبی برای دیگر امت مسلمان خود را قرار بدهیم و همیشه باید کار های نیک و خوبی را انجام بدهیم تا باشد رضای خدا(ج) را بدست بیاریم و یک امت واقع و یک مسلمان واقعی باشیم .

در این قسمت برنامه:  جناب محترم قاری صاحب مرتضی نعت شریف را به قرایت گرفتند……

در ادامه برنامه جناب محترم عنایت الله بلیغ مشاور دینی ریس جمهور افغانستان روی موضوع نگاهی به اخلاق پیغمبر گرامی ما در آیت از  قرآن شریف متوجه میشویم که الله (ج) امر کرد برای ملایک  که سجد نمایند حضرت آدم را  همه ملایک سجد نمودند بجز از ابلیس و کبر و غرور شیطان باعث تباهی شیطان گردید ما مسلمانان همیشه باید کبر و تکبر را از خود دور نمایم  و از خداوند و رسولش باید پیروی نمایم ما و شما مسلمانان نباید خواری و ذلت نمایم در دین مقدس اسلام ما باید همیشه اسلام مبارک را در سرتا سر دنیا انتشار بدهیم و خود را باید مسلمان واقعی بسازیم و از خداوند(ج) و رسولش پیروی نمایم تا باشد نمونه خوبی برای دیگران باشیم .

متعاقبآ:  جناب محترم عبدالقادر قانت  عضو نهضت العلمای افغانستان و ریس شورای علمای ناحیه نهم و ارزش های  دینی و جهادی روی موضوع نگاهی به تاکیید پیامبر (ص)به توجه و اهتمام در مورد زنان سخنان خود را چنین ارایه نمودند.

رسول الله (ص) رحمت برای تمام عالمیان است و پیغمبر (ص) پیغمبر رحمت است و در اسلام مبارک هیچ خشونت جا ندارد نه برای خانم ها و نه هم برای مرد ها و نه هم برای همه از موجودات که الله متعالی ان را افریده است بعضی از مشرکین هستند که خشونت مینمایند و نام دین مقدس اسلام را بد میسازند آنها اسلام ستیزان و دین ستیزان هستند خداوند(ج) برای ما مکلفیت ها را وضع نموده است که ما مسلمانان را باید مراعت نمایم که آن مکلفیت ها قرار ذیل است احترام داشتند برای زنان اگر ما و شما بر دوره های زنده گی حضرت محمد(ص) متوجه شویم میبینیم که یگان کسی که برای حضرت محمد (ص) ایمان اورد آن زن بودبی بی خدیجه (ض) بودند در اوایل اسلام همه خانم ها همراه با آقایان یکجا شده و بخاطر اسلام کار مینودند و همه مردم را برای اسلام دعوت مینمودند و در جریان این دعوت های اسلامی خانم بنام سمعیه از طرف کفار به شهادت میرسد در همه جهاد ها اگر ما  متوجه شویم برابر به مکلفیت های مردان زنان نیز همچو مکلفیت ها و وظایف را داشتند خداوند(ج) میفرماید که هرکسی که کار خیر را انجام بدهد چی زن باشد و یا هم چی مرد پادش هر دویش یکی است خداوند (ج) میفرماید که نزد من با ارزش ترین و بهترین بنده من کسی است که با تقوا و پرهیزگار باشد و از من و رسول من اطاعت نماید و خیرش برای همه امت مسلمان برسد و ما مسلمانان باید حق زنان را برای شان ادا نمایم و بالای زنان ظلم و ستم ننمایم و آن ها را اجازه تعلیم و وظیفه بدهیم و حق شان را بجا آوریم تا باشد ما امر خداوند(ج) را بجا آورده باشیم و رضای خداوند(ج) را به دست بیاریم.

بعدآ:  جناب محترم مفتی صاحب شمس الرحمن فروتن موسس مرکز اسلامی تحقیقاتی امت وسط  روی موضوع نگاهی به زندگی پیامبر (ص) در تعامل با صحابه کرام (ص) سخنان خود را چنین ابراز نمودند که در یکی از روز ها تعامل رسول الله با صحابه کرام را با مخالفین شان دریافت وقت رسول الله با دشمن و مخالف چی اخلاق والا را داشتند پس معلوم دار و آشکارا است که رویه رسول الله (ص) با صحابه کرام بهتر تر و والا تر بوده است در یکی از غزوات رسول الله (ص) با صحابه کرام  از محکه مکرمه بر میگردند در راه خسته میشوند و در یک جای استراحت مینمایند و حضرت محمد (ص) شمشیر خود را در یک درخت حاویزان مینماید یک مشرک و دشمن رسول الله(ص) و دشمن اسلام آن شمشیر را میگیرد و صدا میزند که کی باشد تره از من امروز نجات بدهد پیغمبر (ص) نظر به عقیده مستحکم که داشت بدون ترس میگوید که الله مرا از تو نجات میدهد کفار با شنیدن این حرف از زبان رسول الله(ص) در وجودش لرزه میاید و سمسیر از دستش خطا میخورد و شمشیر را رسول الله (ص) میگیرد و میگوید که ترا از من کی نجات خواهد داد مشرک از رسول الله طلب مغفرت مینماید و میگوید که من از اخلاق تو خبر دارم و از اخلاق تو که خبر دارم تو مرا نمیکوشی و پیغمبر (ص) میفرماید که درست است که من ترا نمیکشم پس تو باید مسلمان شوی در جواب مشرک برایش میگوید مه من حالا مسلمان نمیشوم مگر قوم که با تو میجنگد من با آن قوم یکجا نمیشوم و لحظه که با رسول الله(ص) است از اخلاق و رویه رسول الله (ص) خوشش میاید و ایمان میارد و مسلمان میشود و برای قوم خود میرود و همه مردم خود را برای دین مقدس اسلام دعوت مینماید.

در ادامه برنامه محترمه قاری صاحبه ثریا وردک  استاد مدرسه شمس القرآن روی موضوع سیرت نبی (ص) بیانیه خویش را چنین میفرمایند که از شیوه زنده گی رسول الله (ص) برای شما مسلمانان بهترین الگوی است شناخت اسلام بدون مطالعه زنده گی رسول الله (ص) ناممکن است حضرت محمد (ص) فقیرانه به دنیا آمده و به فقیرانه زنده گی نموده است وفقیرانه از دنیا رحلت نمودند و زمانیکه فوت نمودند به افتخار گفتند که فقر فخر من است و افتخار من است ولادت رسول الله (ص) مثل ولادت دیگران نبود طفلیت شان به پاکی و جوانی شان هم به پاکی و عفت گذشت و تمام زنده گی خود را برای رضای خداوند(ج) همه کار هایش بخاطر رضای خداوند (ج) بود و همه کار هایش آشکار و واضح بود و کار های را که انجام میداد همه کار هایش واضح و آشکارا بود و از ملامتی خلق نمیترسید چون همه کار هایش به خوبی امت مسلمان بود و بخاطر رسیدن بر هدفش به مشکلات بسیار روبرو شد اما تسلیم برای مشکلات نشد و حضرت محمد (ص) عدالت را همیشه برای همه مسلمانان مراعت مینمود .

متعاقبآ جناب داکتر سلیمان نثاری عضو رهبری نهضت العلمای افغانستان و موسس مدرسه امام بخاری (رح) روی موضوع اسلام و تکنالوژی معاصر سخنان خود را چنین ابراز نمودند”  یاد بود از آن شخصیت است که خداوند برایش درود میگوید  این مثلث سه بودی قرآن خلق شده خدا انسان خلق شده خدا هستند پیغمبر خلق شده خدا است  این ها لازم و ملزوم یکدیگر هستند غربی ها روی این موضوع بسیار تحقیق مینمایند  که چرا عشق های خاموش ومظلوم  پنهان در داخل قلب های مسلمانان  از محمد رسول الله است خداوند(ج) در زمان که طفل در بطن مادر میباشد محبت خود و محبت رسول الله (ص) را در قلب های مسلمین نهان مینماید .من میخواهم داستان یک خانم ترکی را برای تان بگویم که پسر یک خانم میرود به سفر مادرش لا الا الا محمد رسول الله را دو نصف مینماید لا الا را در خانه و محمد رسول الله را در نزد پسر خود میدهد و از مادر پرسان میشود که چرا این هر دو را از هم جدا نمودی مادر میگوید که این دو از هم هیچ وقت جدا نمیشوند پسر من هم از من جدا نمیشود و انشا الله دوباره پس میگردد به خانه . پیغمبر در وقت حیاتش با یک مکس کردن بحث های را به تحلیل در میارد که امروز همه جهان را به تکان در میارد یکی از مثال هایش این است که فاج کشیدن از عمل شیطان است و حدسه زدن حکمت خداوند (ج) است امروز همه محقیقین که این را تحقیق کردندمیگویند که حدسه زدن از کسالت است و یک پیمانه مکروب که در داخل بدن انسان است حدسه زدن باعث تازه شدن جسمی و فکری انسان ها میشود و تمام حجرات عصبی انسان را تازه میسازد پیغمبر (ص) این موضوع را 14 سال پیش به این موضوع اشاره نمودند اگر یکی از داکتر ها مسلمان میشود او این بود که سخنان  آن حضرت (ص) به تحقیق امروز سازگاری مینماید و امروزه همه محقیقین به این موضوع فهمیدند که همه سخنان آن حضرت (ص) حقیقت دارد .

و در آخیر جناب استاد عبدالستار حیات برنامه را جمع بندی نموده و نیز در سخنان خویش چنین ابراز نمودند که ما مسلمانان باید همیشه بخاطر رضای خدا(ج) کار های نیک و پسندیده را انجام بدهیم و همیشه الگوی خوب برای ما و شما حضرت محمد(ص)هستند و یک رهنمایی عالی و خوب برای تمام بشر آن حضرت (ص) هستند ما باید همیشه کار های را انجام بدهیم که در دنیا نزد بشر و در آخر نزد خداوند(ج) و رسولش شرمنده نباشیم و تا باشد یک مسلمان واقع باشیم و نیز جناب عبدالستار حیات از موسسه تعلیمی و انکشاف ظرفیت های نور بخاطر حمایت مالی و تخنیکی این برنامه سپاسگذاری نمودند و از خداوند(ج) توفیق بیشتر بخاطر تدویر همچو مجالس استدعا نمودند  این  و برنامه به ساعت 1 بعد  از ظهر با صرف طعام چاشت برنامه رسمعآ ختم گردید.

این مطالب را نیز ببینید!

گزارش نهضة العلمای افغانستان در رابطه به  نشست سه جانبه علمای افغانستان، پاکستان و اندونیزیا

نهضة العلمای افغانستان (NUA) که به اساس اصول پنجگانه اش (وسطیت، عدالت، تسامح، توازن و …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *